Vad är massage?

Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar).

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. All massage bygger på att huden, vårt största sinnesorgan, berörs. Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna genom mekanisk bearbetning i syfte att beröra, stryka, knåda, friktionera samt töja muskulaturen.

0