TCM -Traditional Chinese Medicine

 Österländsk förklaringsmodell till hur akupunktur fungerar

Traditionell kinesisk akupunktur, TKM-akupunktur, behandlar kroppen ur ett helhetsperspektiv. Man anser att kropp, känslor och själ samverkar och att vi påverkas av yttre faktorer, till exempel mat, miljö och relationer.

Enligt kinesisk medicin finns ett nätverk av så kallade meridianer i kroppen som genomströmmas av qi – livsenergi – som löper ut i kroppens alla organ, muskler och vävnader. Ohälsa orsakas av att qi-flödet förhindras eller blockeras i någon del av kroppen och obalans uppstår. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter som kan stimuleras med nålar eller tryck för att återskapa balansen.

Både akuta och långvariga besvär kan behandlas med akupunktur, till exempel:

– Allergier, astma och eksem

– Nedstämdhet och sömnsvårigheter

– Matsmältningsbesvär, magkatarr, diarré och förstoppning

– Menstruations- och övergångsbesvär

– Migrän och spänningshuvudvärk

– Nervsmärtor, exempelvis trigeminus neuralgi och fascialispares.

– Rygg-, nack- och ledbesvär inklusive reumatiska besvär och fibromyalgi

0