Naprapat bättre än läkare

Att få hjälp av en naprapat är fyra gånger bättre än att få råd av en läkare för att bli av med rygg- och nacksmärtor. Det slår den första doktorsavhandlingen om naprapati fast i "Björn studien".

BJÖRN-STUDIEN

Under åren 2005-2006 genomfördes BJÖRN-studien (Bra hJälp fÖr Rygg och Nacke) i ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Karolinska Institutet.

Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain: en randomiserad kontrollerad studie" publicerades i Clinical Journal of Pain, maj 2007.

Studien, inkluderade 409 patienter med ont i ryggen och/eller nacken och syftade till att utvärdera effekten av naprapatisk manuell terapi. Resultatet visade att naprapatisk manuell terapi har kliniskt och statistiskt signifikant bättre effekt på smärta och funktion, på kort och på lång sikt, än råd och stöd att hålla sig aktiv, som getts av läkare, för patienter med ospecifika och funktionsnedsättande besvär. De rekommenderar därför att integrera naprapatin i den traditionella vården

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i BJÖRN:

Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)

Kari Paanalahti, leg naprapat, lärare, PhD

Publikationer baserade på BJÖRN:

  • Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L. Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain. A randomized, controlled trial. Clinical J of Pain, 2007, 23, 431-9. PMID: 17515742
  • Skillgate E, Bohman T, Holm LW, Vingård E, Alfredsson L. The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – results from a pragmatic randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Feb 5;11:26. PMID: 20137063
  • Paanalahti K, Wertli MM, Held U, Holm LW, Åkerstedt T, Nordin M, Skillgate E. Spinal pain – good sleep matters: a secondary analysis of a randomized controlled trial. European Spine Journal. May 2015. IN PRESS

Läkartidningen 2010-09-09 nummer 40

Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder

Stina Lilje

leg naprapat, doktorand, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona

Köerna till ortopedmottagningarna är ofta alltför långa, och många remisser rör åkommor för vilka det inte finns behov av den specifika kompetens och de undersökningsmöjligheter som finns på ortopedmottagningar. Förutom lidande för patienterna utgör väntan på behandling också ett samhällsekonomiskt problem. Det är inte ovanligt att patienter som står i kö till ortopedmottagningen även söker naprapat för sina besvär, men ingen publicerad studie har hittills undersökt effekterna av naprapati eller annan manuell behandling på denna patientgrupp. I svensk hälso- och sjukvård behandlar i dag ca 1 000 legitimerade naprapater olika muskuloskeletala besvär med en kombination av manuella tekniker. På Blekingesjukhuset har den första randomiserade, kontrollerade studien (i världen) om manuell behandling för patienter som köar till ortopedmottagningar nu genomförts, med det övergripande syftet att undersöka om det är möjligt att avlasta ortopedmottagningen.

I samråd mellan ortoped och naprapat selekterades s k oprioriterade patienter ut från kön. 80 patienter som tillfrågats om deltagande i studien inkluderades. Patienterna hade väntat i genomsnitt sex månader i kön, majoriteten hade haft besvär i över ett år (vanligast i ben/fot eller i skuldra/arm) och var väl utredda inom både primär- och specialistsjukvård, och de bedömdes inte vara i behov av operation. Patienterna lottades till vanligt omhändertagande hos ortoped eller till maximalt fem behandlingar hos naprapat.

Efter 12, 24 och 52 veckor rapporterade patienterna i naprapatgruppen signifikant större förbättring i de primära utfallen smärta och fysisk funktion än patienterna i ortopedgruppen. Resultatet visade att det var möjligt att avlasta ortopedmottagningen genom att erbjuda behandling hos naprapat; 62 procent av patienterna i naprapatgruppen lämnade kön efter avslutad behandling. Andelen patienter som vid uppföljning ett år senare rapporterade att de var »lite eller mycket bättre« än före behandlingen var mer än dubbelt så stor i naprapatgruppen som i ortopedgruppen (64 respektive 28 procent).

0