Vilka är riskerna med akupunkturbehandling? 

Eftersom akupunkturen stimulerar kroppens eget försvar och homeostas (jämvikt) är skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av flerårigt utbildade akupunktörer.

Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och skall ej ses som farlig biverkan för kroppen.

Som kosmetisk biverkan kan det uppstå blåmärken.

Allvarliga, men oerhört sällsynta biverkningar är att ett organ punkteras. Här är utbildningen av stor vikt. Det är viktigt att veta i vilken vävnad man sticker samt hur man sticker.

0