Hur påverkas vi av massage?

Vid beröring av huden aktiveras parasympatiska nervsystemet som utsöndrar bl.a. lugn-och-ro hormonet oxytocin. Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halter av stresshormoner minskar, smärttoleransen ökar och musklerna slappnar av och blodet leds till mag-tarm kanalen för ett optimalt upptag av föda. Effekterna liknar en antistressreaktion och psykiskt blir vi lugna, avslappnade och orädda. Vi kan utifrån detta konstatera att beröring som förmedlar omtanke, uppmuntran eller tröst är något vi alla behöver få för att utvecklas till harmoniska människor med balans mellan kropp och psyke.

Efter en massagebehandling kan man också uppleva reaktioner som trötthet, frossa, lätt huvudvärk, muskelömhet (träningsvärk-liknande känsla) och ökad urinmängd.

Fler goda effekter är exempelvis:

  • Skapar avslappning
  • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
  • Motverkar stress och lugnar nervsystemet
  • Stärker immunförsvaret
  • Ökad blod- lymfcirkulation
  • Gör spända muskler mjuka och elastiska
  • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
  • Allmänt ökat välbefinnande
  • Ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
0