Första besöket

Först görs en noggrann anamnes, dvs vi sitter ner och du får berätta om dina besvär och svara på frågor. Frågorna handlar om bland annat tidigare besvär, sjukdomar, arbete och fritidsaktiviteter. Du får också berätta om du tar läkemedel och i så fall vilka.

Efter det görs en noggrann undersökning där jag utför neurologiska och ortopediska tester som är relevanta för din problematik för att diagnosticera eller utesluta olika tillstånd. Jag tittar på hur du rör dig, om och var du har ont, hur lederna fungerar, styrkan i musklerna och nervernas reaktioner. Undersökningen består av mycket kännande och tryckande (palperande) på kroppen för att hitta exempelvis den sena, muskel eller led som gör ont.

Helhetsbilden är viktig där jag samtidigt bedömer om behandlingen är lämplig eller inte. Vilken behandling du sedan får beror på den diagnos du har fått.

Om jag misstänker att du kan ha sjukdomar eller symtom som behöver utredas mera så rekommenderar jag dig vidare till annan vårdgivare.

0