Behandlingstekniker

I själva behandlingen ingår flera tekniker, jag jobbar ffa med;

  • ledmanipulationsbehandling
  • mobilisering
  • massage
  • muskeltöjning
  • triggerpunktsbehandling
  • akupunktur (se vidare under fliken akupunktur)
  • träning

Ledmanipulation

Ledmanipulation innebär att jag som terapeut försiktigt för ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Leden är då i ett ytterläge. Sedan "drar" man isär ledytorna ytterligare genom ett snabbt tryck med händerna. Ett litet knäpp kan då höras. Manipulation görs med så liten kraft som möjligt och ska inte göra ont.

Manipulationsbehandlingen gör att leden fungerar som den ska igen. Det gör att man får mindre ont, och att musklerna kan slappna av så att man kan röra sig ledigare.

Mobilisering

Mobiliseringsbehandling används också för att få lederna att fungera bättre igen, till exempel då ledmanipulation inte är lämpligt. Då töjer jag som terapeut de vävnader som finns i ledens närhet, till exempel muskelfästen och senor, för att få både dem och leden att fungera som de ska igen. Det kan i sin tur minska smärtan.

Massage

Massage innebär att man får behandling av kroppens mjukdelar, det vill säga muskler, senor, ledband och bindväv. Behandlingen gör att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp kan kroppens rörlighet bli bättre. Massage kan även lindra muskelspänningar och muskelvärk.

Muskeltöjning

Om man har dålig rörlighet i lederna för att musklerna dragit ihop sig eller blivit spända, kan man använda sig av stretchning. Det är vanligt att man får med sig liknande övningar att jobba vidare med hemma.

Triggerpunktsbehandling

För att man ska få mindre ont kan också triggerpunktsbehandling användas. Det innebär att jag som terapeut trycker på ömmande områden som finns i spänd muskulatur, så kallade triggerpunkter.

0