Akupunktur och Stress

Ett stort problem i vårt samhälle är stress, många människor går med ett påslag av stress i alltför stor omfattning och kroppen får inte återhämta sig i den utsträckningen den behöver för att fungera optimalt.

Då stressystemet är aktiverat (sympatikus) även kallat "fight and flight "kamp och flykt" systemet, sker momentant många saker i vår kropp, bl.a. så minskar blodtillförseln till matsmältningssytemet och aktiviteten i området minskar, blodtillförseln till njurar minskar -vilka renar blodet, vi får en förspänning i muskulaturen, insulinfrisättningen ökar och pulsen ökar mm. Pågår detta för länge så får vi lätt besvär med vår kropp. Vi kan får problem med stressrelaterad smärta i kroppen, mage-tarm besvär, trötthet, ångest, oro, sömnproblem mm och i slutändan andra sjukdomar. 

Akupunkturen har en anti-stress effekt vilket ökar individens välbefinnande och lugn samtidigt som man känner sig gladare och mer harmonisk. Akupunktur stimulerar alltså bl.a. kroppens eget vilosystem -det sk parasympatiska nervsystemet "rest and digest" vilket gör det motsatta mot vad stressystemet gör med kroppen.

0